Povolání
Vodárenský technik telemetrie a automatizace

Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Odborný směr:
Platové rozmezí
24 697 Kč - 32 404 Kč

Charakteristika

Vodárenský technik telemetrie a automatizace zajišťuje funkčnost systému dálkového přenosu provozních dat mezi vodárenskými provozními objekty a vodárenským dispečinkem.

Pracovní činnosti

 • Návrh rozvoje telemetrického systému.
 • Údržba a rozvoj telemetrického systému.
 • Zajišťování provozuschopnosti telemetrického systému.
 • Údržba jednotlivých modulů systému telemetrie.
 • Nastavení provozních parametrů přenášení dat s vazbou na automatizovaný systém řízení.
 • Návrhy rádiových bodů a jejich provozování v souladu s povolením.
 • Zajišťování veškeré nové instalace radiových bodů a GSM přenosů.
 • Metodické vedení všech pracovníků měření a regulace.
 • Zajišťování školení nových aplikací hardware i software.
 • Provádění náročných oprav automatizovaných systémů řízení a telemetrie.
 • Spolupráce při standardizaci automatického systému řízení a zavádění nových aplikací.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektronika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektronika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná elektronika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
měřicí a další zařízení v čistírnách odpadních vod
měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách
elektrotechnika
měřicí a regulační technika
technické kreslení v elektrotechnice
elektronické prvky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v automatizaci a telemetrii ve vodárenství
Diagnostika a nastavení polní instrumentace
Diagnostika a nastavení automatizovaného systému řízení
Diagnostika a nastavení telemetrického systému
Údržba elektrotechnických systémů
Dodržování BOZP ve vodárenských objektech při práci na elektrickém zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací