Povolání
Správce soudní aplikace

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: právo
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 580 Kč - 37 380 Kč

Charakteristika

Správce soudní aplikace zajišťuje kompletní správu a nastavení soudních informačních systémů pro uživatele.

Pracovní činnosti

  • Správa a údržba aplikací soudu zahrnující především aktualizaci údajů o uživatelích, tvorbu a údržbu dokumentů, kontrolu správnosti údajů v informačním systému a správu parametrů systému.
  • Nastavování informačních systémů pro možnost řádného vedení rejstříků a ostatních evidenčních pomůcek.
  • Kontrola správnosti distribucí, které upravují informační systémy.
  • Zajišťování podkladů pro podání zpráv a výkazů z aplikace.
  • Komunikace s dodavatelskými firmami informačních systémů týkající se především řešení vad, požadavků a dotazů, podíl na vývoji informačních systémů, práce v realizačních týmech, spolupráce na pilotních projektech.
  • Zapracování nových zaměstnanců do příslušných aplikací.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru právo a právní věda. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru právní specializace a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecně právní činnost.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
vnitřní a kancelářský řád v oblasti soudnictví
soudnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Používání aplikací a informačních systémů v oblasti soudnictví
Parametrizace aplikací využívaných v soudnictví
Spravování a údržba aplikací a informačních systémů z oblasti soudnictví a uživatelská podpora
Provádění školení uživatelů zavedených aplikací
Zajištění bezpečnosti software
Vedení evidence a dokumentace uživatelů aplikací a přístupových oprávnění
Zabezpečení dat před zneužitím

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací