Povolání
Technik diagnostik kanalizační sítě

Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 798 Kč - 47 020 Kč

Charakteristika

Technik diagnostik kanalizační sítě vyhodnocuje a zpracovává záznamy z diagnostických prohlídek kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

  • Zpracování záznamů z diagnostických prohlídek kanalizačních sítí.
  • Řízení činnosti diagnostiků kanalizačních sítí.
  • Vyhodnocení podkladů a záznamů z prohlídek kanalizačních sítí.
  • Vkládání záznamů z prohlídek do mapových podkladů nebo do GIS (grafický informační systém).
  • Evidence nálezů na kanalizační síti.
  • Zpracování havarijních nálezů na kanalizační síti.
  • Zpracování podnětů pro opravy a rekonstrukce kanalizačních sítí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví a vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
vodohospodářské stavby
stavební materiály a jejich vlastnosti
hydromechanika, hydraulika, pneumatika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava podkladů pro zpracování plánu oprav a rekonstrukci kanalizačních sítí
Orientace v technických podkladech kanalizační sítě
Příprava podkladů pro odstraňování balastních vod
Posuzování a vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek kanalizační sítě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací