Povolání
Úklidový pracovník v ubytovacím zařízení - pokojská

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Alternativní názvy: Chambermaid, Maid
Platové rozmezí
11 520 Kč - 14 966 Kč

Charakteristika

Úklidový pracovník v ubytovacím zařízení – pokojská zajišťuje komplexní péči o pokoje hostů, provádí přípravu příjezdových pokojů, průběžný pobytový i závěrečný úklid.

Pracovní činnosti

 • Přebírání podkladů a pokynů pro úklid pokojů.
 • Příprava úklidového vozíku a převzetí spotřebních předmětů, prádla, čisticích prostředků, tiskovin.
 • Příprava příjezdového pokoje.
 • Úklid pobytového pokoje.
 • Základní komunikace s hosty a vyřízení požadavků hostů během pobytu.
 • Příprava podkladů a administrace statusu pokojů.
 • Obsluhování technických zařízení – vysavač, televizní přijímač, telefon, trezor.
 • Doplňování minibarů, příprava podkladů pro recepci – dle velikosti a standardu zařízení.
 • Provádění úklidu odjezdového pokoje.
 • Koordinace práce s ostatními středisky, např. s recepcí, technickým úsekem, atd.
 • Provádění činností v souladu se standardy ubytovacího zařízení.
 • Hlášení technických závad a spolupráce s technickým úsekem.
 • Činnosti směřující k ochraně majetku hostů i ubytovacího zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu
Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu
Úklid v ubytovacích zařízeních
Provádění hygienicko-sanitační činnosti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací