Povolání
Instruktor lešenářské techniky

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Odborně způsobilá osoba pro dočasné stavební konstrukce
Platové rozmezí
16 258 Kč - 27 489 Kč

Charakteristika

Instruktor lešenářské techniky navrhuje postupy montáže, používání a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, předává tyto konstrukce do provozu, kontroluje montážní práce a školí lešenáře a jejich pomocníky.

Pracovní činnosti

 • Vyměření a naplánování sledu operací pro montáž, úpravu nebo demontáž trubkových a dílcových lešení.
 • Kontrola montážních a demontážních postupů z hlediska odborné a bezpečnostní úrovně.
 • Dopracování dokumentace pro montáž a demontáž lešení v konkrétních podmínkách.
 • Organizace montáže, úprav a demontáže lešení.
 • Předávání dočasných stavebních konstrukcí do provozu.
 • Provádění odborných prohlídek dokončených lešení.
 • Školení lešenářů a jejich pomocníků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži prací ve výškách.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
bezpečnost ve stavebnictví
technické parametry lešení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení
Provádění jednoduchých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace
Zajišťování dalšího vzdělávání zaměstnanců (povinná přezkoušení, kurzy, školení apod.)
Volba postupu práce při montáži a demontáži různých druhů lešení, motorových šplhacích plošin, hřebenových a lanových výtahů, ochranných ohrazení a záchytných zařízení
Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž lešení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací