Povolání
Instruktor zdravotní tělesné výchovy

Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)

Charakteristika

Instruktor zdravotní tělesné výchovy vede individuální i skupinové cvičební lekce zdravotní tělesné výchovy pro konkrétní věkové kategorie s ohledem na přítomnost nejběžnějších (civilizačních) onemocnění jako je nadváha, obezita, diabetes, vysoký krevní tlak či osteoporóza.

Pracovní činnosti

  • Stanovení úskalí a rizik pohybové aktivity konkrétní cílové skupiny cvičících.
  • Testování a monitorování základních fyziologických funkcí konkrétní cílové skupiny dospělých cvičících (během pohybové aktivity, s použitím měřiče tepové frekvence a měřičem krevního tlaku).
  • Sestavení vhodného tréninkového programu pro konkrétní cílovou skupinu cvičících.
  • Odborné motivačně atraktivní vedení tréninkové jednotky pro konkrétní cílovou skupinu cvičících s důrazem na zdravotní aspekty, techniku a metodiku cvičení s vhodně zvolenými metodami výuky nejen vzhledem k věku nebo přidruženým onemocněním, ale i k pohybovým schopnostem cvičícího a případným odborným lékařským doporučením.
  • Organizační zajištění tréninkové lekce (tělovýchovné prostory, cvičební pomůcky, lékárnička).
  • Poskytování poradenství v oblasti aktivního životního stylu včetně zdravé výživy, pitného režimu a pohybových aktivit.
  • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: