Specializace povolání
Kamnář pro renovaci dobových topidel

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Alternativní názvy: Kamnář restaurátor
Nadřízené povolání: Kamnář
Platové rozmezí
16 412 Kč - 25 483 Kč

Charakteristika

Kamnář pro renovaci dobových topidel provádí opravy historických kachlových kamen, krbů, prototypů topidel a jejich zprovoznění, včetně opravy keramiky a kování.

Pracovní činnosti

  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
  • Posouzení stavu topidla, jeho stability a soudržnosti.
  • Materiálové zajištění opravy topidla.
  • Zajištění zámečnických prací pro opravu kování.
  • Zajištění nezaměnitelnosti jednotlivých dílů v případě rozebírání topidla.
  • Provádění opravy napojení na komín dle platné normy.
  • Provádění kamnářských prací a drobných stavebních prací.
  • Ošetřování a údržba nářadí a strojů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
žáruvzdorné stavební a keramické materiály
technologie kamnářských prací
bezpečnost ve stavebnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech pro stavbu, přestavbu a opravy různých typů individuálně stavěných dobových topidel
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro renovační práce topidel
Rozebírání individuálně stavěného dobového topidla s ohledem na jeho stáří a možnost poškození, dle stanoveného technologického postupu
Stavba rozebraného individuálně stavěného dobového topidla, dle stanoveného technologického postupu
Zdění topeniště renovovaného topidla dle technické dokumentace
Ruční a strojní opracování materiálů s ohledem na jejich stáří
Zabudování různých druhů kování do renovovaného topidla
Oprava glazury kachlů pomocí studených glazur
Lepení kachlů metodou na kamnářskou hlínu a jejich skobování
Zajištění stability individuálně stavěného dobového topidla při jeho montáži
Provádění čistícího otvoru v kachlích
Používání, ošetřování a údržba ručního nářadí
Obsluhování strojů a zařízení na opracování stavebních materiálů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací