Povolání
Revizní technik tlakových nádob stabilních

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: obsluha, ošetřování, seřizování a údržba strojů a zařízení
Platové rozmezí
20 006 Kč - 34 049 Kč

Charakteristika

Revizní technik tlakových nádob stabilních zjišťuje, zda vyhrazené technické zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a provozu.

Pracovní činnosti

 • Ověřování technického zařízení dle průvodní dokumentace a kontrola její úplnosti.
 • Vedení dokumentace o provedených revizích a zkouškách.
 • Provádění revizí tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B.
 • Provádění zkoušek těsnosti tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakové zkoušce tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B a kontrola stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technická zařízení budov, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technická zařízení budov, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru strojní inženýrství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečný provoz technických zařízení
technická bezpečnost

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání zpráv o revizi tlakových zařízení
Orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP
Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby strojů a zařízení
Vedení dokumentace o provozu, revizích a opravách potrubí, tlakových nádob a kotlů vč. vystavování osvědčení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.

více informací