Povolání
Animátor volnočasových aktivit

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Alternativní názvy: Pedagog volného času, Vedoucí zájmového kroužku
Podřízené specializace: Indoor animátor, Outdoor animátor

Charakteristika

Animátor volnočasových aktivit organizuje a realizuje volnočasové aktivity s cílem působit na optimální rozvoj životního stylu člověka ve všech fázích jeho vývoje.

Pracovní činnosti

  • Tvorba činností a programů ve volném čase.
  • Volba pracovních postupů, prostředků a metod pro realizaci volnočasových aktivit.
  • Organizace činností a programů ve volném čase.
  • Realizace činností a programů ve volném čase.
  • Vyhledávání vhodného prostředí a vytváření zázemí pro realizaci volnočasových aktivit.
  • Propagace aktivního životního stylu a realizovaných aktivit ve volném čase.
  • Vedení provozní dokumentace a evidencí.
  • Získávání finančních zdrojů pro realizaci volnočasových aktivit.
  • Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných aktivit.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: