Povolání
Sommelier

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: pohostinství

Charakteristika

Sommeliér spoluvytváří gastronomický koncept, zejména pečuje o uskladněná vína, nabízí a servíruje vína a je odborníkem na vhodné kombinace vín a pokrmů.

Pracovní činnosti

  • Péče o vybavení baru nebo restaurace.
  • Péče o uložení, skladování a temperaci vín.
  • Péče o sklo, karafy a další pomůcky.
  • Tvorba vinného lístku.
  • Nabízení a prezentace vín.
  • Provádění servisu a dekantace vín.
  • Navrhování a vhodných kombinací vín a pokrmů.
  • Servírování vína.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gastronomie a střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nakládání s inventářem
Příprava a tvorba vinného lístku
Prezentace vinného lístku
Nákup, ošetřování a skladování vína
Servis vína
Příprava teplých nápojů
Podávání nápojů hostům
Degustace vín při prodeji
Orientace v základech vinohradnictví
Klasifikace a označení vín
Orientace ve výrobě vína

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací