Povolání
PR specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Specialista oddělení pro styk s veřejností, Tiskový mluvčí, Pracovník tiskového oddělení, Specialista interní komunikace, Pracovník public relations
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 172 Kč - 49 325 Kč

Charakteristika

PR specialista řídí a koordinuje činnosti oddělení organizace pro styk s veřejností, zastupuje a poskytuje oficiální prohlášení za organizaci.

Pracovní činnosti

  • Poskytování kvalifikovaných informací především masmédiím a široké veřejnosti o plánech, dosažených výsledcích či postojích organizace k určitému tématu.
  • Příprava, plánování a řízení komunikačních kampaní.
  • Příprava tiskových zpráv a jejich distribuce.
  • Komunikace se zástupci médií a redakcí, sestavování a realizace komunikačních strategií.
  • Vypracovávání reportů a mediálních analýz.
  • Realizace mediálních tréninků.
  • Zastupování klienta v roli mluvčího společnosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia a magisterský studijní program v oboru ekonomika a management.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
public relations

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizování informačních a popularizačních akcí pro veřejnost
Zpracovávání plánů, projektů a programů informování
Vyhodnocování názorů veřejnosti na vybraná témata (vedení statistik, přehledů apod.)
Sledování periodik, popř. ostatních médií s cílem vyhledat reakce a přístupy k vybraným tématům
Zajišťování realizace plánů, projektů či programů informovanosti včetně využívání a spolupráce se všemi druhy médií
Organizování tiskových konferencí
Vypracovávání odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky
Zpracovávání plánů, projektů a programů informování veřejnosti
Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům včetně osobního vystupování v těchto hromadných sdělovacích prostředcích

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací