Povolání
Palič

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: spojování kovů
Alternativní názvy: Strojírenský dělník svařovny
Platové rozmezí
20 248 Kč - 33 477 Kč

Charakteristika

Palič provádí tepelné dělení (řezání, obrábění) kovových konstrukcí pomocí plamene nebo pomocí elektrického oblouku.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Rozvržení dělících rovin a zajištění řezaných dílů proti posunu.
 • Obsluha technologického zařízení na dělení kovů.
 • Řezání plamenem nebo elektrickým obloukem volně nebo do předepsaného tvaru.
 • Manipulace s materiálem.
 • Úkosování a příprava svarových ploch.
 • Odstraňování nálitků na odlitcích a čištění odlitků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
technologie svařování kovů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Seřizování, ošetřování a údržba svařovacích zařízení
Obsluha zařízení na řezání kovů kyslíkem
Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
Volba postupu práce, zařízení, přípravků, nástrojů, elektrod, přídavných materiálů a pomůcek pro svařování
Orientace v normách a v technických podkladech pro svařovaní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.

více informací