Povolání
Animační pracovník v rekreačním zařízení

Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Alternativní názvy: Kulturní referent, Sportovní referent, Animation team
Platové rozmezí
13 437 Kč - 23 480 Kč

Charakteristika

Animační pracovník v rekreačním zařízení připravuje, realizuje a koordinuje volnočasové sportovní a kulturní aktivity pro všechny klienty rekreačních zařízení, především kempů a hotelů.

Pracovní činnosti

 • Zajištění přípravy a realizace animačních programů pro klienty rekreačního zařízení.
 • Koordinace jednotlivých animačních aktivit
 • Koordinace týmu animátorů.
 • Propagace nabízených služeb a komunikace směrem k veřejnosti.
 • Sestavení rozpočtů a vyhodnocení animačních aktivit.
 • Zajištění a správa materiálu, pomůcek a předmětů používaných při realizaci animačních aktivit.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru cestovní ruch a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pobytové zájezdy a jejich náplně, poskytované služby a jejich pravidla, příprava, zajištění

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizační zajišťování aktivních a pasivních animačních programů
Výběr a jednání s dodavateli služeb pro animační programy, včetně projednávání podmínek smluv a jejich uzavírání
Uplatňování profesního jednání a komunikace
Najímání, školení a dohled nad zaměstnanými pracovníky, organizování práce a rozepisování služeb
Provádění výkladu
Poskytování informačních služeb
Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu
Vedení skupiny

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

více informací