Povolání
Obkladač prefabrikovaných konstrukcí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Tile fixer, Tiler, Tile setter
Platové rozmezí
16 989 Kč - 36 475 Kč

Charakteristika

Obkladač prefabrikovaných konstrukcí obkládá podlahy a stěny, obkladačkami, dlaždicemi, mozaikami a keramickými, skleněnými a kamennými deskami z kamene přírodního nebo umělého na předem připravené prefabrikáty ve výrobním závodě.

Pracovní činnosti

  • Kladení obkladových materiálů na rovné plochy, dle předem připraveného standardizovaného technologického postupu.
  • Volba technologického postupu kladení, podle použité výrobní technologie.
  • Úprava ploch pod obklady nebo pod dlažbou dle technologického předpisu.
  • Dodržování bezpečnostních předpisů v daném výrobním provoze.
  • Spárování spárovacími hmotami a silikonem a mytí obložených ploch.
  • Příprava lepících a spárovacích hmot.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie obkladačských prací
stavební materiály a jejich vlastnosti
technologie zednických prací
technologie betonování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Výpočty ploch a spotřeby obkladových a doplňkových materiálů
Provádění a opravy keramických obkladů stěn a podlah v interiéru a exteriéru tenkovrstvou technologií včetně osazování doplňkových prvků
Příprava malt, vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot pro obkládačské práce
Prokazování znalostí úpravy podkladu pod obklady stěn a podlah
Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic
Osazování dvířek pro obklady, dilatačních a ukončovacích lišt
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Spárování obkladů a dlažeb spárovacími hmotami
Návrh pracovních postupů obkládání stěn a podlah

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.

více informací