Povolání
Koordinátor dobrovolníků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Volunteer coordinator

Charakteristika

Koordinátor dobrovolníků řídí specifické lidské zdroje – dobrovolníky a zajišťuje veškeré činnosti spojené s jejich činností v souladu s cíli organizace nebo projektu.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zástupci služeb či úseků v organizaci pro zjišťování potřeb činností dobrovolníků.
 • Spolupráce na tvorbě plánů činnosti organizace.
 • Zajišťování vztahů s veřejností.
 • Tvorba informačních materiálů.
 • Nábor a výběr dobrovolníků, včetně vstupních pohovorů.
 • Uvádění dobrovolníků do jejich činnosti, včetně seznámení s kontaktní osobou určenou pro jejich činnost.
 • Organizace a vedení školení dobrovolníků.
 • Organizace dalších akcí pro dobrovolníky.
 • Organizace skupinové či individuální supervize dobrovolníků.
 • Motivace a oceňování dobrovolníků.
 • Řízení rizik, bezpečnosti a hygieny při činnosti dobrovolníků v organizaci.
 • Administrativa dobrovolnického programu.
 • Spolupráce při získávání finančních zdrojů pro dobrovolnictví.
 • Komplexní zajišťování koordinace dobrovolníků, organizování a odborné zajišťování koordinace.
 • Vyhodnocování dobrovolnické činnosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Vedení lidí (leadership)

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
management obecně
personální management
zásady BOZP
strategické řízení organizace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Analýza přínosu zapojení dobrovolníků
Tvorba struktury činností dobrovolníků v organizaci, určování jejich pravomocí a odpovědnosti za příslušné oblasti
Plánování a příprava dobrovolnictví v organizaci
Aplikace managementu dobrovolnictví
Evaluace dobrovolnictví v organizaci
Individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování
Dodržování bezpečnosti a hygieny práce pro potřeby koordinátora dobrovolníků
Orientace v organizačních, administrativních a právních aspektech dobrovolnictví

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací