Povolání
Pracovník v myslivosti

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Oborník
Odborný směr:

Charakteristika

Pracovník v myslivosti vykonává činnosti související s odchovem a ošetřováním zvěře ve svěřené honitbě, oboře nebo bažantnici. Staví a udržuje lovecké a krmné zařízení pomocí příslušné mechanizace.

Pracovní činnosti

 • Chov a reprodukce zvěře.
 • Krmení zvěře, příprava, sběr a dávkování krmiva a aplikace léčiv.
 • Provádění základní veterinární péče.
 • Budování a péče o myslivecké a lesnické zařízení pomocí příslušné mechanizace.
 • Organizace lovu či odchytu živé zvěře v souladu s platnými předpisy.
 • Ošetření, skladování ulovené zvěře a zacházení dle mysliveckých zvyků.
 • Označení a předání ulovené zvěře k odkupu.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Obsluha mechanizačních prostředků potřebných k zajištění provozu myslivosti.
 • Zřizování a obdělávání políček pro zvěř.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Plánování a organizování práce

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
metodika a zásady mysliveckého chovu zvěře, péče o biotopy zvěře a zlepšování úživnosti honiteb
zoologie a etologie zvěře a volně žijících živočichů
historie a tradice myslivosti jako oboru lidské činnosti
základy rostlinné a živočišné výroby a lesní výroby a jejich vliv na myslivecké hospodaření v různých ekosystémech
druhy krmiv a dalších látek potřebných pro provoz odchovny zvěře, zásady jejich přípravy, zajištění, skladování a dávkování
základy prevence a léčení běžných chorob v chovech spárkaté zvěře
základní legislativa související s chovem a lovem zvěře

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ošetřování, skladování a expedice ulovené zvěře
Příprava a dávkování krmiva pro zvěř
Stavba a údržba jednoduchých typů mysliveckých a lesnických zařízení
Chov a reprodukce zvěře
Krmení zvěře, pomoc při veterinární péči, aplikace léčiv v krmivech
Obhospodařování políček pro zvěř
Úprava a hodnocení trofejí ulovené zvěře
Obsluha a údržba motorové pily, křovinořezu a traktoru včetně různého přípojného nářadí a dalšího pracovního nářadí
Vyhotovování provozní evidence a výkazů práce provozního pracovníka pro další činnosti v myslivosti
Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování BOZP při práci s motorovou pilou, křovinořezem, traktorem včetně různého přípojného nářadí a dalšího pracovního nářadí při činnostech v myslivosti
Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v chovu lesní zvěře
Úklid, dezinfekce, dezinsekce a deratizace zařízení pro myslivecké hospodaření
Úklid, dezinfekce, dezinsekce a deratizace zařízení pro odchov, skladování krmiv a dalších látek potřebných pro provoz odchovny užitkové zvěře

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací