Povolání
Hodinář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Alternativní názvy: Mechanik hodin, Opravář hodin, Seřizovač hodin, Watchmaker, Watch repairer

Charakteristika

Hodinář samostatně vyrábí, seřizuje a opravuje hodinářské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování hodinářských součástí na jednoúčelových strojích nebo zařízeních.
 • Sestavování a seřizování částí i celků všech typů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů.
 • Individuální zhotovování součástí při opravách, výroba funkčních vzorků a prototypů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů.
 • Opravy všech typů časoměrných přístrojů a jejich seřizování s použitím diagnostických přístrojů.
 • Výměny jednotlivých součástí, např. skla, ručiček, natahovacího pera, výměny baterií atd.
 • Kontrola vykonané práce.
 • Seřízení chronografů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hodinář, hodinářské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
součásti a mechanismy jemné mechaniky
elektrotechnika
elektronika obecně
časoměrné přístroje a zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin
Orientace v normách a v technické dokumentaci hodin a časoměrných zařízení
Sestavování a montáž různých druhů hodin a časoměrných zařízení
Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí
Seřizování a opravy hodin a časoměrných zařízení
Diagnostikování poruch hodin a časoměrných zařízení
Volba postupu práce, potřebných nástrojů a pomůcek pro provádění oprav hodinek a časoměrných zařízení
Opravy kovových náramků hodinek včetně úprav délek
Vyměňování modulů quartzových hodin a hodinek
Zkoušky vodotěsnosti pouzder hodinek do 20 ATM
Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
Kontrola a provádění funkčních zkoušek hodin a časoměrných zařízení
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.

více informací