Povolání
Puškař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: obrábění kovů, výroba nástrojů
Alternativní názvy: Gunsmith
Platové rozmezí
16 339 Kč - 27 593 Kč

Charakteristika

Puškař zhotovuje a sestavuje sportovní a lovecké zbraně, včetně jejich součástí.

Pracovní činnosti

  • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
  • Čtení a použití technických podkladů, včetně tvorby vlastních náčrtů.
  • Zhotovování a sestavování skupin a podskupin všech typů loveckých, sportovních a vzduchových zbraní, zhotovování unikátních zbraní včetně požadovaných úprav a zdobení dle přání zákazníka.
  • Provádění vnitřních a vnějších úprav hlavních částí zbraní, včetně hlavní a jejich rovnání, vzhledové a povrchové úpravy.
  • Provádění oprav skupin a podskupin různých druhů loveckých a sportovních zbraní a zhotovování součástí s víceúčelovým použitím podle přání zákazníka.
  • Přezkušování funkčnosti zbraní včetně nástřelu a aretace mířidel.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Práce s ohledem na zvýšené nároky na BOZP a sledování legislativy týkající se zbraní.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru puškař. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru puškař.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
součásti a mechanismy jemné mechaniky
dělostřelecká technika, střelné zbraně
elektrotechnika
elektronika obecně

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Odstraňování závad sportovních a loveckých zbraní
Ruční broušení pažeb, předpažbí a pistolových rukojetí na stojanových bruskách za použití několika tvarových kotoučů, při zhotovování sportovních a loveckých zbraní
Povrchové úpravy vnitřních i vnějších částí sportovních a loveckých zbraní, úpravy vzhledu a tvaru, včetně rovnání hlavní a smirkování jejich vývrtů
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro zhotovování sportovních a loveckých zbraní, včetně jejich součástí
Volba postupu práce, nářadí a materiálu pro zhotovování sportovních a loveckých zbraní, s ohledem na zvýšené nároky na BOZP a legislativu týkající se zbraní
Kontrola a provádění funkčních zkoušek sportovních a loveckých zbraní nastřelováním
Vyplňování a evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce při zhotovování sportovních a loveckých zbraní
Sestavování a plynotěsné funkční slícovávání sportovních a loveckých zbraní, včetně zkoušení jejich funkce
Sestavování spoušťových mechanizmů a jiných podsestav střelných sportovních a loveckých zbraní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací