Povolání
Horník v dole

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Alternativní názvy: Miner, Collier, Pitman, Quarrier, Havíř

Charakteristika

Horník v dole provádí hornické práce v dole, obsluhuje důlní stroje a zařízení a vykonává další činnosti spojené s báňskou údržbou důlních děl a bezpečnosti práce při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Proměřování parametrů větrání.
 • Odběr vzorků ovzduší a prachových směsí.
 • Řízení a obsluha dobývacích a razicích strojů.
 • Hornické práce při dobývání, ražení a hloubení důlních děl.
 • Doprava materiálů, zařízení a strojů.
 • Báňská údržba důlních děl.
 • Vrtání důlních vrtů.
 • Stavba a údržba bezpečnostních objektů v dole.
 • Obsluha důlních strojů a zařízení.
 • Kontrola pásových souprav.
 • Vedení příslušných záznamů.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: