Povolání
Montér elektronických komunikačních sítí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních sítí
Alternativní názvy: Cable communication networks fitter, Spojový mechanik, Spojař, Montér telekomunikačních sítí
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 107 Kč - 32 583 Kč

Charakteristika

Montér elektronických komunikačních sítí provádí montáž, rekonstrukce a opravy komunikačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních komunikačních vedení.
 • Hloubení jam na stožáry, stavba stožárů nadzemních telekomunikačních tratí, montáž sdružených stožárů včetně výstroje.
 • Zřizování a montáž nadzemních telekomunikačních tratí a vnějších přípojných vedení účastnických telefonních stanic samonosnými kabely nebo vodiči.
 • Odpancéřování konců kabelů, zatahování kabelů do tvárnicových tratí a jejich pokládání v kabelových kolektorech, zalévání kabelových souborů zalévací hmotou.
 • Opravy sdělovacích a zabezpečovacích sítí a zařízení aktivní protikorozní ochrany.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zabezpečování provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.
 • Montáž a opravy elektricky vyrovnávaných i nevyrovnávaných kabelů.
 • Montáž a opravy koaxiálních kabelů a optických kabelů.
 • Uvádění do provozu a oživování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Pokládání kabelů.
 • Montáž traťových, síťových a účastnických rozváděčů sdružovacích zařízení včetně měření uzemnění, přesměrovávání vedení v rozváděčích.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži prací ve výškách.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik telekomunikačních sítí. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin
nadzemní, podzemní a vnitřní telekomunikační vedení
protikorozní a tlaková ochrana kabelů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací
Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů
Měření technických veličin a parametrů při uvádění do provozu a oživování sdělovacích a zabezpečovacích sítí
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro montáž, rekonstrukci a opravy na elektronických telekomunikačních zařízeních a vedeních
Stavba stožárů nadzemních telekomunikačních tratí, montáž sdružených stožárů včetně výstroje
Zřizování a montáž nadzemních telekomunikačních tratí a vnějších přípojných vedení účastnických telefonních stanic samonosnými kabely nebo vodiči
Pokládání kabelů
Montáž a opravy elektricky vyrovnávaných i nevyrovnávaných kabelů
Montáž a opravy koaxiálních kabelů a optických kabelů
Uvádění do provozu a oživování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
Zabezpečování provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany telekomunikačních kabelů
Vyhledávání závad, oprava a údržba elektronických zařízení
Montáž traťových, síťových a účastnických rozváděčů sdružovacích zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací