Povolání
Strojník obsluhy stavebních strojů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Obsluha rypadel, Obsluha zemních strojů, Řidič autojeřábu, Řidič buldozeru, Řidič bagru, Řidič shrnovače, Řidič finišeru, Řidič skrejpru, Řidič frézy, Řidič dozeru, Řidič rypadla, Řidič nakladače, Řidič stroje na hloubení jam (na pilotáž), Obsluha jeřábu, Řidič víceúčelového stroje pro zemní práce, Strojník betonář, Strojník stavebních strojů, Jeřábník, Building machine operator, Grader, Bulldozer and Scraper operator
Podřízené specializace: Obsluha drenážních strojů a fréz, Obsluha stavebních elektrocentrál, Obsluha stavebních strojů a zařízení pro napínání předpínací výztuže, Obsluha stavebních strojů autogrejdrů a grejdrelevátorů, Obsluha stavebních strojů betonáren, Obsluha stavebních strojů čerpadel čerstvého betonu, Obsluha stavebních strojů dozerů a kolových traktorů, Obsluha stavebních strojů dozerů a pásových traktorů, Obsluha stavebních strojů finišerů živičných a betonových směsí, Obsluha stavebních strojů kompresorů, Obsluha stavebních strojů korečkových hlubidel, Obsluha stavebních strojů motorových skrejprů, Obsluha stavebních strojů nakládacích a vykládacích kolových a pásových, Obsluha stavebních strojů obaloven živičných směsí, Obsluha stavebních strojů pro zakládání - vrtané piloty, beranidla a vytahovače, Obsluha stavebních strojů silničních válců, Obsluha stavebních strojů skrejprů s pásovým tahačem, Obsluha stavebních strojů speciálních motorových sněhových fréz, Obsluha stavebních strojů speciálních přepravníků čerstvého betonu, Obsluha stavebních strojů speciálních tahačů stavebních mechanizmů, Obsluha stavebních strojů truboukladčíků, Obsluha stavebních strojů úzkorozchodných lokomotiv pro přenosné dráhy, Obsluha stavebních strojů vrtných souprav pro skalní práce, Obsluha stavebních strojů zařízení pro míchání injektážní malty a injektování
Platové rozmezí
18 384 Kč - 28 235 Kč

Charakteristika

Strojník obsluhy stavebních strojů řídí, obsluhuje a udržuje stavební pracovní stroje a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a pracovních strojů.
 • Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení.
 • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu stavebních strojů.
 • Řízení a opravy dobývacích a zakládacích velkostrojů všech typů.
 • Organizování práce při běžných a středních opravách velkostrojů, řízení prací při ražbě tunelů pomocí mechanizovaného razicího štítu.
 • Obsluha rozpěrného prstence a řízení činnosti záštitového komplexu mechanizovaného razicího štítu.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavební provoz, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce se stavebními stroji a zařízeními
Obsluha příslušných druhů stavebních strojů a zařízení
Volba postupu práce a technologických podmínek při úpravě terénu za použití stavebních strojů a zařízení
Seřizování, ošetřování a údržba příslušných druhů stavebních strojů a zařízení
Orientace ve vyhláškách, normách a technických předpisech týkajících se řízení a obsluhy příslušných druhů stavebních strojů a zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.

více informací