Povolání
Studnař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Studnař betonář, Well digger
Platové rozmezí
16 258 Kč - 27 489 Kč

Charakteristika

Studnař provádí zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů a hloubek, rekonstrukce a oživování studní.

Pracovní činnosti

 • Provádění izolací ve studních.
 • Čištění a dezinfekce studní.
 • Zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů a hloubek v soudržných i v nesoudržných horninách.
 • Rekonstrukce a oživování studní.
 • Provádění potřebných střelných prací.
 • Příprava staveniště a jeho zabezpečení.
 • Zřizování a rekonstrukce povrchových studní a pramenných jímek z prefabrikovaných výpustí.
 • Opravy nebo výměny vadného pláště studny.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve stavebnictví
technologie betonování
technologie hloubení a stavby studní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Povrchové úpravy pláště studny prováděním izolací, utěsňováním vodních horizontů, vybetonováváním, rovnání pláště, dozdívání
Roubení, vyzdívání a betonování studní
Rekonstrukce a oživování studní
Čištění a dezinfekce studní
Obsluha mechanizačních prostředků pro spouštění pláště studny, zařízení na ražení nebo vrtání sond apod., při zakládání, zřizování a rekonstrukci studní všech profilů a hloubek
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro zakládání, zřizování a rekonstrukce studní všech druhů, profilů a hloubek
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavbu studní
Zakládání a zřizování studní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací