Povolání
Zubní lékař

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: lékařská povolání
Alternativní názvy: Dentist, Dental surgeon, Dental practitioner, Dentista, Zubař
Platové rozmezí
28 965 Kč - 63 944 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zubní lékař vykonává profesi zubního lékaře specialisty nebo je postgraduálním studentem, který současně získává svoji odbornou specializaci. Lékařskou činnost vykonává pod vedením zubního lékaře způsobilého k samostatnému výkonu povolání.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na výzkumných úkolech ve zdravotnictví.
 • Spolupráce s ošetřujícím personálem.
 • Zajišťování příslušné dokumentace.
 • Prevence, diagnostika a léčení chrupu, dutiny ústní pod vedením lékaře-školitele.
 • Spolupráce na ochraně veřejného zdraví pod vedením lékaře-školitele.
 • Příprava na specializaci v příslušném lékařském oboru.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru stomatologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
lidský chrup
nemoci a postižení lidského chrupu
opravy a léčení lidského chrupu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování metod a postupů léčení v oblasti stomatologie
Provádění revizní a posudkové činnosti v dané oblasti
Provádění vyšetření ústní dutiny a chrupu
Stanovování diagnóz na základě výsledků vyšetření v oblasti stomatologie
Spolupráce při řešení výzkumných úkolů ve zdravotnictví v stomatologie
Příprava dokumentace o pacientech v oblasti stomatologie
Vedení záznamů o vyšetřeních a provedených úkonech, popř. dalších požadovaných evidencí v oblasti zubního lékařství
Provádění úkonů spojených s léčbou ústní dutiny a chrupu včetně přípravy a implantace protetických výrobků a pomůcek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.

více informací