Povolání
Farmaceut

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: farmacie
Alternativní názvy: Lékárník, Pharmacist
Platové rozmezí
29 992 Kč - 52 527 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Farmaceut pod odborným dohledem zajišťuje přípravu a výdej léčiv a zdravotnických prostředků.

Pracovní činnosti

  • Zajišťování činností spojených s výrobou, výdejem a distribucí léčiv pod vedením farmaceuta se specializovanou způsobilostí.
  • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výroby a distribuce léčiv a zdravotnických potřeb pod vedením farmaceuta se specializovanou způsobilostí.
  • Odborná činnost v biochemických a jiných laboratořích ve zdravotnictví pod vedením farmaceuta specialisty.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru farmacie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
farmaceutická chemie
lékové formy, farmakologie
lékárenství
farmaceutická technologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výroby a distribuce léčiv a zdravotnických potřeb pod vedením farmaceuta se specializovanou způsobilostí
Kontrola stavu zásob, a to i z hlediska dodržování norem zásob léčiv a zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních
Provádění přejímky dodávaného zdravotnického materiálu, zboží apod.
Objednávání léčiv a zdravotnických prostředků, diagnostik a dalšího sortimentu
Vedení příslušné dokumentace v oblasti farmaceutiky
Poskytování informací o správném užívání a uchovávání prodávaných, resp. vydávaných léčiv
Prodej léků a ostatních přípravků a pomůcek včetně jejich vydávání na lékařský předpis
Příprava léčivých přípravků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací