Povolání
Radiologický fyzik

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Medical physics expert
Platové rozmezí
22 685 Kč - 54 567 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Radiologický fyzik vykonává odborné výkony pod dohledem radiologického fyzika se specializovanou způsobilostí.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při výpočtu dávek radiačního záření.
 • Asistence při činnosti lékaře.
 • Provádění zkoušek stability a provozní stálosti přístrojů pod dohledem specialisty.
 • Kontrola příslušné dokumentace.
 • Spolupráce při realizaci programu zabezpečení jakosti na pracovištích s významnými zdroji záření.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Provádění dekontaminace a péče o nástroje a přístroje, včetně aplikátorů pod dohledem specialisty.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru aplikovaná fyzika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru aplikovaná matematika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
základní zdravotnické předpisy
hygienické normy a směrnice ve zdravotnictví
zdravotnická diagnostická a měřicí technika
radiodiagnostika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Tvorba místních radiologických standardů a spolupráce při tvorbě programů zabezpečení jakosti na pracovištích s významnými zdroji záření
Kontrola dodržování příslušných právních předpisů při používání radiologických zařízení včetně dodržování místních standardů a kontrola jejich souladu s národními radiologickými standardy
Kontrola výsledků zkoušek a testů provozní stálosti u všech druhů radiologických zařízení
Provádění zkoušek provozní stálosti všech druhů radiologických zařízení
Provádění fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek pacientům z lékařského ozáření
Zpracovávání výpočtů dávek radiačního záření (nebo dílčích částí těchto výpočtů)
Vedení příslušné dokumentace v oblasti radiologistické fyziky
Spolupráce při zavádění, realizaci a aktualizacích programů zabezpečení jakosti na pracovištích s významnými zdroji záření
Zavádění nových fyzikálních a technických postupů do klinické praxe
Provádění periodických školení zdravotnických pracovníků v otázkách radiologické fyziky a radiační ochrany vyžadovaných atomovým zákonem
Realizace ozařovacích technik ve spolupráci s ošetřujícím lékařem
Provádění běžné údržby nástrojů, přístrojů a aplikátorů včetně dekontaminace těchto nástrojů a přístrojů
Přejímání, manipulace a ukládání radiologických zařízení a materiálů
Obsluha přístrojové techniky používané v oblasti radiologie (při radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací