Povolání
Porodní asistentka

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Zdravotní sestra, Midwife
Platové rozmezí
24 448 Kč - 38 550 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Porodní asistentka zajišťuje odbornou celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví a gynekologie o ženy a novorozence ve všech typech zdravotnických zařízení, v terénní a domácí péči.

Pracovní činnosti

 • Vedení ošetřovatelské dokumentace.
 • Poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu, příprava pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistence při nich lékařům a jiným zdravotnickým pracovníkům, zajišťování ošetřovatelské péče při výkonech a po nich.
 • Instrumentování na operačním sále při porodu císařským řezem.
 • Provádění návštěvní služby u těhotných žen, šestinedělek a gynekologicky nemocných žen, sledování jejich zdravotního stavu, prevence prekanceroz, sexuálně přenosných nemocí a zánětů.
 • Vedení speciální skupinové a individuální tělesné výchovy a dechových cvičení, cvičení pro ženy po gynekologických operacích a s gynekologickými onemocněními.
 • Poskytování nebo zprostředkování pomoci v otázkách sociálně právních.
 • Výchovná a poradenská činnost v oblasti plánovaného rodičovství, včetně poučení o způsobech možné antikoncepce.
 • Provádění vyšetření a léčebných výkonů, vaginálních odběrů na cytologická vyšetření.
 • Zajišťování práce spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ošetřovatelská péče
ošetřovatelská péče o těhotné ženy
interní lékařství
gynekologie a porodnictví
zdravověda

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování plánů ošetřovatelské péče s využitím nejnovějších ošetřovatelských metod
Sledování a kontrola zdravotního stavu pacientů, a to i formou návštěvní služby u těhotných žen, šestinedělek a gynekologicky nemocných žen
Provádění jednodušších vyšetření pacientů
Příprava dokumentace o pacientech
Vedení záznamů o vyšetřeních a provedených úkonech, popř. dalších požadovaných evidencí
Provádění administrativních prací spojených s přijímáním překlady, propouštěním a úmrtím pacientů
Poskytování rad a informací v oblasti plánovaného rodičovství včetně poučení o způsobech možné antikoncepce
Zprostředkovávání pomoci v otázkách sociálně právních
Vedení speciální tělesné výchovy a dechových cvičení, cvičení pro ženy po gynekologických operacích a s gynekologickými onemocněními
Provádění úkonů spojených s vedením fyziologických porodů (i bez přítomnosti lékaře) a asistence při patologických porodech
Poskytování komplexní ošetřovatelské péče, ale i péče vysoce specializované stanovené zvláštním předpisem v oboru gynekologie a porodnictví
Koordinace a usměrňování některých odborných činností v oblasti gynekologie a porodnictví

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací