Povolání
Fyzioterapeut

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Physiotherapist, Rehabilitační pracovník
Platové rozmezí
21 217 Kč - 33 675 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Fyzioterapeut provádí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového aparátu člověka na úseku léčebně preventivních zdravotnických zařízení, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče a v rehabilitačních ústavech.

Pracovní činnosti

 • Provádění vyšetření nutných pro následnou léčebnou rehabilitaci: svalový test, goniometrické vyšetření, základní vyšetření postury a základní vyšetření pohybových stereotypů, vyšetření jednotlivých zkrácených a oslabených svalů, kinesiologické vyšetření jednotlivých kloubů nebo tělových segmentů.
 • Stanovení optimální varianty a kombinace postupů podle diagnózy, doporučení lékaře a na základě vlastních vyšetření a potřeb pacientů.
 • Aplikace metod fyzikální terapie, včetně reflexních masáží, měkkých technik a balneologických procedur.
 • Aplikace léčebné tělesné výchovy a metody kinezioterapie.
 • Příprava krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu se znalostí patofyziologie onemocnění, vady nebo poruchy.
 • Hodnocení efektu terapie.
 • Spolupráce s lékařem, ergoterapeutem a ortopedicko-protetickým technikem při navrhování kompenzační pomůcky.
 • Provádění přístrojových vyšetření k hodnocení funkčních ukazatelů pohybového systému a k hodnocení odezvy organismu na metody fyzioterapie.
 • Předkládání návrhů ergonomických úprav bydliště a pracoviště léčené osoby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce a malých svalových skupin.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru rehabilitace. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru rehabilitace.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
rehabilitace
tělesné masáže
léčebná tělesná výchova
fyzioterapie
ergoterapie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Spoluvytváření dlouhodobých plánů komplexní rehabilitace v oblasti fyzioterapie
Sestavování krátkodobých a dlouhodobých plánů fyzioterapie včetně výběru postupů a metodik
Předkládání návrhů ergonomických úprav bydliště a pracoviště léčené osoby
Provádění vyšetření nutných pro následnou léčebnou rehabilitaci (svalový test, goniometrické vyšetření, základní vyšetření postury či pohybových stereotypů, vyšetření zkrácených a oslabených svalů, kinesiologické vyšetření jednotlivých kloubů nebo tělových segmentů apod.)
Provádění přístrojových vyšetření k hodnocení funkčních ukazatelů pohybového systému a k hodnocení odezvy organismu na použité metody fyzioterapie
Hodnocení efektu použitých postupů a metod fyzioterapie
Vedení příslušné dokumentace v oblasti fyzioterapie
Poskytování rad a informací o postupech a metodách fyzioterapie
Aplikace metod fyzikální terapie včetně reflexních masáží, měkkých technik a balneologických procedur
Aplikace léčebné tělesné výchovy a metody kinezioterapie

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.

více informací