Povolání
Farmaceutický asistent

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: farmacie
Alternativní názvy: Farmaceutický laborant, Pharmaceutical assistant, Pharmacy laboratory technician
Platové rozmezí
22 689 Kč - 36 820 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Farmaceutický asistent provádí odborné práce spojené s přípravou, kontrolou, skladováním a distribucí léčiv, zdravotnických pomůcek a prostředků zdravotnické techniky ve zdravotnických zařízeních a na pracovištích lékáren.

Pracovní činnosti

 • Příprava léčivých přípravků, kromě přípravků obsahujících silně a velmi silně účinná léčiva, a to podle Českého lékopisu a příslušných norem.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Příprava a vydávání léčiv a zdravotnických potřeb na žádanky zdravotnických zařízení a veterinární služby.
 • Příprava zkoumadel.
 • Provádění adjustace a uchovávání hotových přípravků.
 • Spolupráce při zpracování technologických předpisů.
 • Spolupráce při sestavování plánu materiálních potřeb, zajišťování objednávání pomocného a provozního materiálu.
 • Příprava radiofarmak a cytostatik podle pokynů nadřízeného včetně provádění souvisejících činností, zejména příjmu, instalace generátorů, likvidace zbytků a dekontaminace pracoviště.
 • Samostatný výdej prostředků zdravotnické techniky, volně prodejných léků a ostatních přípravků a pomůcek včetně podávání informace o jejich správném užívání a uchovávání a asistence lékárníkovi při výdeji léčiv na lékařský předpis.
 • Provádění základních laboratorních prací při kontrole léčiv a činností spojených s dodržováním norem zásob léčiv a zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních.
 • Objednávání léčiv a zdravotnických prostředků, diagnostik a dalšího sortimentu, zabezpečení jejich řádné přejímky, uchovávání a doplňování s výjimkou velmi silně účinných léčiv a omamných látek.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru laborant ve zdravotnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
farmaceutická chemie
lékové formy, farmakologie
lékárenství
farmaceutická technologie
zákony, vyhlášky a předpisy týkající se lékárenství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Spolupráce při zpracovávání technologických předpisů
Kontrola léčiv (jednoduché laboratorní postupy)
Kontrola stavu zásob, a to i z hlediska dodržování norem zásob léčiv a zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních
Provádění přejímky dodávaného zdravotnického materiálu, zboží apod.
Objednávání léčiv a zdravotnických prostředků, diagnostik a dalšího sortimentu
Vedení příslušné dokumentace v oblasti farmaceutiky
Poskytování informací o správném užívání a uchovávání prodávaných, resp. vydávaných léčiv
Prodej volně prodejných léků a ostatních přípravků a pomůcek
Příprava léčivých přípravků, kromě přípravků obsahujících silně účinná léčiva, a to podle Českého lékopisu a příslušných norem včetně zkoumadel, radiofarmak a cytostatik
Vydávání léčiv a zdravotnických potřeb na žádanky zdravotnických zařízení a veterinární služby včetně asistence lékárníkovi při výdeji léčiv na lékařský předpis

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.

více informací