Povolání
Optometrista

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Optometrist, Optik stylista, Oční optik
Platové rozmezí
10 328 Kč - 20 690 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Optometrista zhotovuje, seřizuje a prodává vhodné korekční oční pomůcky, vyšetřuje zrak pacientů a předepisuje jim korekční oční pomůcky jak ve zdravotnických zařízeních na úseku oftalmologie, tak v samostatných očních optikách.

Pracovní činnosti

  • Poradenská služba v oblasti refrakce a kontaktních čoček při výběru brýlových obrub a doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček.
  • Na základě vlastního posouzení a rozhodnutí bez odborného dohledu u osob starších 15 let věku provádí následující činnosti:-Rozpoznávání patologických stavů na oku a při podezření na oční onemocnění doporučuje pacientovi vyšetření u očního lékaře.-Zhotovování korekčních pomůcek pro těžce zdravotně postižené včetně těch nejnáročnějších.-Provádění fotografické dokumentace pozadí bulbů, metrických vyšetření oka (refrakce a měření keratometrem) a vyšetření v oblasti předního segmentu oka.
  • Pod odborným dohledem očního lékaře může provádět výše uváděné činnosti i u osob mladších 15 let.
  • Provádění screeningových vyšetření zrakové ostrosti u předškolních a školních dětí pod odborným dohledem očního lékaře.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
optometrie
technologie výroby brýlových obrub a optických čoček

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění vyšetření oka (metrických vyšetření a vyšetření v oblasti předního segmentu oka)
Vedení příslušné dokumentace v oblasti optometriky
Poskytování poradenské služby v oblasti refrakce a kontaktních čoček při výběru brýlových obrub a při výběru vhodných druhů a úprav brýlových čoček
Zhotovování korekčních pomůcek včetně pomůcek pro těžce zdravotně postižené, a to i těch nejnáročnějších
Provádění oprav a úprav korekčních pomůcek
Obsluha přístrojové techniky (oftalmologické diagnostické přístroje)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy vidění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací