Povolání
Zdravotní laborant

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Medical Laboratory Technician
Platové rozmezí
22 386 Kč - 40 651 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotní laborant provádí odborné činnosti související s odběrem, laboratorním zpracováním a vyšetřením biologického materiálu, včetně obsluhy laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízeních na úseku klinické biochemie, hematologie, histologie, mikrobiologie a lékařské genetiky.

Pracovní činnosti

 • Provádění speciálních laboratorních vyšetření, identifikace vzorků biologického materiálu a příprava materiálů pro laboratorní činnost.
 • Zajišťování běžné údržby laboratorní techniky.
 • Zhotovování výukových makroskopických preparátů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Samostatné provádění specializovaných laboratorních vyšetření pod odborným dohledem.
 • Provádění standardních operačních postupů na svém úseku práce.
 • Samostatné provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu a příprava materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou činnost.
 • Kontrola uložení laboratorních chemikálií a setů a kontrola jejich expirace.
 • Zajišťování zpracování vzorků biologického materiálu a jejich likvidaci.
 • Provádění a analýza laboratorních metod, rozvoj, navrhování a zavádění nových laboratorních metod.
 • Provádění odběrů krve a ostatního biologického materiál na základě indikace lékaře.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví a vyšší odborné vzdělání v oboru laborant ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
odebírání krve a dalších biologických vzorků
zdravotnická diagnostická a měřicí technika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování zásadní strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností
Navrhování nových laboratorních metod
Provádění laboratorních vyšetření, a to i vysoce specializovaných
Provádění kontrol uložení laboratorních chemikálií a setů a kontrola jejich exspirace
Provádění vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod
Provádění laboratorních měření na automatických analyzátorech
Provádění statistického hodnocení zjištěných výsledků
Vedení požadované dokumentace zdravotnického laboranta
Zavádění nových pracovních postupů a laboratorních metod v oblasti laboratorní práce
Zhotovování výukových makroskopických preparátů a preparátů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost včetně přípravy a dalšího zpracovávání potřebných dalších materiálů
Provádění běžné údržby laboratorních přístrojů a zařízení v oblasti laboratorní práce
Přejímání, ukládání a manipulace se všemi zdravotnickými prostředky a materiály v oblasti laboratorní práce
Příprava nástrojů, pomůcek a materiálů pro požadované úkony v oblasti laboratorní práce
Provádění odběrů krve a ostatních biologických materiálů
Obsluha laboratorní techniky v oblasti laboratorní práce

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací