Povolání
Dentální hygienista

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Dentální hygienistka, Dental hygienist, Dental assistant

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dentální hygienista provádí odbornou ošetřovatelskou péči v oblasti stomatologie na úseku lůžkové a ambulantní péče.

Pracovní činnosti

 • Informování ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučování další ošetření zubního specialisty.
 • Po indikaci zubního lékaře provádění kosmetických změn zubu (např.: bělení ).
 • Nácvik postupů ústní hygieny a vykonávání individuální i kolektivní zdravotně výchovné činnosti.
 • Odborné čištění zubů včetně odstraňování zubního plaku a kamene, odtraňování retenčních míst plaku.
 • Provádění povrchové úpravy výplní a úpravy ostrých a přečnívajících hran protetických prací, ošetření citlivého dentinu a lokální fluoridace.
 • Provádění odborného subgingiválního scalingu, kyretáže a root planing (preventivní nechirurgická terapie).
 • Provádění a dokumentování vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny, vč. zhodnocení stavu parodontu, zjištění krvácivosti dásní a provedení otisků chrupu.
 • Diagnostikace patologii parodontu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
lidský chrup
nemoci a postižení lidského chrupu
opravy a léčení lidského chrupu
prevence proti zubnímu kazu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění vyšetření ústní dutiny
Diagnostikace patologii parodontu
Příprava dokumentace o pacientech v oblasti stomatologie
Vedení záznamů o vyšetřeních a provedených úkonech, popř. dalších požadovaných evidencí v oblasti dentální hygieny
Provádění nácviku postupů a technik ústní hygieny s jednotlivými pacienty
Vykonávání individuální i kolektivní zdravotně-výchovné činnosti v oblasti prevence zubního kazu, parodontopatií či ortodontických anomálií s důrazem na racionální výživu
Provádění jednodušších úkonů spojených s léčbou ústní dutiny a chrupu, jako např. odborné čištění zubů včetně odstraňování zubního plaku a kamene, odstraňování retenčních míst plaku apod.
Provádění jednodušších úprav povrchu výplní a ostrých a přečnívajících hran protetických prací, zhotovování otisků chrupu, popř. provádění dalších kosmetických úprav chrupu dle pokynů lékaře

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.

více informací