Povolání
Zdravotnický záchranář

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Paramedic
Platové rozmezí
29 303 Kč - 46 752 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotnický záchranář pracuje v oblasti neodkladné péče, zvláště v systému zdravotnické záchranné služby a v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním odborné zdravotnické pomoci.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání odborné činnosti v oblasti přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof.
 • Spolupráce s lékařem.
 • Provádění standardních výkonů při výjezdu posádky rychlé zdravotnické pomoci (kardiopulmonální resustitaci, inhalační kyslíkovou léčbu, aplikaci infuzí a farmak, monitorování vitálních funkcí, odběr biologického materiálu a orientační posouzení výsledků, první ošetření ran včetně zástavy krvácení apod.).
 • Podílení se na řešení následků hromadných nehod ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem.
 • Vyprošťování, přemisťování, polohování postižených, znehybnění končetin, páteře a pánve apod.
 • Asistence při překotném porodu včetně prvního ošetření novorozence.
 • Aplikace nitrožilně produktů z lidského materiálu pod přímým vedením lékaře s výjimkou plné krve nebo erytrocytové mysy, asistence při transfúzích.
 • Obsluha a údržba předepsaného a potřebného vybavení zdravotnických vozidel.
 • Podávání léčiv, které nejsou vázány na lékařský předpis.
 • Dispečerská činnost na operačním středisku (dispečinku) zdravotnické záchranné služby včetně vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, rizikem úrazu, pracovní dobou na směny a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž a duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství a vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zdravotnické záchranářství
základní zdravotnické předpisy
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
aplikace injekcí a očkovacích látek
ošetřovatelská péče o kojence
záchranářská technika
první pomoc
zásady vedení pracovního kolektivu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování zásadní strategie a koncepce přednemocniční neodkladné péče a též koncepce strategie výchovy a dalšího vzdělávání ve vyšším územněsprávním celku
Kontrola, sledování a vyhodnocování změn vitálních funkcí včetně průběžné kontroly a hodnocení poruch srdečního rytmu pacientů
Vedení požadovaných evidencí v oblasti zdravotnického záchranářství
Dispečerská činnost na operačním středisku zdravotnické záchranné služby
Provádění ošetřovatelských výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče a medicíny katastrof
Podávání léčiv, popř. i aplikace infuzí
Provádění asistence při překotném porodu včetně prvního ošetření novorozence
Provádění běžné údržby předepsaného a potřebného vybavení zdravotnických vozidel
Obsluha přístrojového vybavení zdravotnických vozidel
Spolupráce při vyprošťování osob při různých havarijních situacích v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému
Řízení týmové dispečerské činnosti na územním operačním středisku

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací