Povolání
Zubní technik

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Dental technician
Platové rozmezí
21 979 Kč - 34 333 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zubní technik zhotovuje stomatologické protézy a ortodontické léčebné pomůcky v rámci samostatného pracoviště nebo zdravotnického zařízení na základě ordinace stomatologa a podle otisků jím zhotovených.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání drahých kovů dle zvláštních předpisů.
 • Zhotovování všech druhů stomatologických protéz a ortodontických pomůcek a provádění jejich opravy.
 • Zpracovávání všech kovů, slitin, plastických hmot a pomocných materiálů užívaných ve stomatologii.
 • Odpovědnost za hospodárné zpracovávání dentálního materiálu.
 • Obsluha technických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře,odpovědnost za jejich údržbu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru technik ve zdravotnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technik ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
lidský chrup
materiály pro opravy chrupu
materiály pro zubní náhrady
technologie zhotovování zubních náhrad

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění kontrol hospodárného využívání dentálních materiálů
Vedení dokumentace v oblasti stomatologických protéz
Vzdělávání odborných pracovníků v zubních laboratořích v oboru specializace
Zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů používaných v zubním lékařství včetně zpracovávání drahých kovů dle zvláštních předpisů
Zhotovování všech stomatologických protéz, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků s využitím nejnovějších materiálů a technologií
Provádění běžné údržby zařízení laboratoře
Provádění oprav všech stomatologických protéz, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků
Přejímání, ukládání a manipulace se všemi zdravotnickými prostředky a materiály v oblasti stomatologie
Obsluha přístrojové techniky laboratoře

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací