Povolání
Dezinfektor

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Disinfector, Disinfection specialist

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dezinfektor provádí dezinfekci, dezinsekci a deratizaci ve zdravotnických zařízeních podle pokynů a pod přímým vedením pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace.

Pracovní činnosti

 • Obsluha dezinfekčních, dezinsekčních a sterilizačních zařízení.
 • Obsluha čisticí stanice odpadních vod, včetně její dezinfekce.
 • Spalování odpadků, zajišťování pořádku ve všech prostorách a zařízení dezinfekčních stanic.
 • Sledování spotřeby a stavu zásob dezinfekčních prostředků a manipulace s nimi.
 • Přípravy pomůcek a chemických prostředků.
 • Provádění ochranné, průběžné, popř. závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku nákazy.
 • Šetření v terénu včetně provádění potřebných opatření v ohnisku nákazy.
 • Provádění dezinfekce prádla, matrací, lůžkovin, zbytků jídla ve všech typech zdravotnických zařízeních.
 • Provádění ohniskové i ochranné deratizace.
 • Provádějí dezinfekci vodních zdrojů a odběry vod na laboratorní vyšetření.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Také je vystaven zátěži chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sledování spotřeby a stavu zásob dezinfekčních prostředků
Vedení požadovaných evidencí v oblasti dezinfekce (spotřeba chemikálií apod.)
Příprava chemických látek (roztoků) pro účely deratizace, dezinfekce či dezinsekce
Provádění dezinfekce vodních zdrojů
Zabezpečování čistoty a pořádku na dezinfekčních stanicích
Obsluha deratizačních zařízení a přístrojů při provádění ohniskové i ochranné deratizace
Obsluha dezinfekčních a dezinsekčních zařízení při provádění ochranné, průběžné, popř. závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku nákazy
Obsluha čistící stanice odpadních vod

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací