Povolání
Meteorolog

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: životní prostředí
Alternativní názvy: Weatherman, Meteorologist
Platové rozmezí
20 555 Kč - 31 455 Kč

Charakteristika

Meteorolog provádí základní meteorologická pozorování, vypracovává primární podklady.

Pracovní činnosti

 • Provádění základních meteorologických pozorování.
 • Obsluha a kontrola automatických meteorologických stanic.
 • Zabezpečování provozu, údržby a kontroly zařízení meteorologické staniční sítě.
 • Primární zpracovávání datových souborů a jejich kontrola.
 • Tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné posudky.
 • Příprava a zpracovávání map a podkladů.
 • Sestavování výkazů, softwarová komunikace s jejich uživateli.
 • Provádění meteorologických a klimatologických prací, pozorování počasí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zemědělství a lesnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů speciální a interdisciplinární obory, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
meteorologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola výsledků měření v automatické meteorologické pozorovací síti
Provádění základních meteorologických pozorování např. měření teploty, srážek, tlaku a vlhkosti vzduchu, prostřednictvím teploměrů, odměrných válců a dalších přístrojů
Numerické vyhodnocování meteorologických a klimatologických údajů, šifrování naměřených údajů a jejich distribuce do centra
Zpracovávání výsledků meteorologických měření z automatických přístrojů, primární zpracovávání datových souborů a jejich kontrola
Analyzování získaných dat, tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné meteorologické posudky, příprava a zpracovávání meteorologických map
Sestavování a vyplňování výkazů o průběhu počasí a předepsaných výkazů pro Hydrometeorologický ústav, vedení deníku pozorovatele
Zpracovávání a vydávání povětrnostních a meteorologických zpráv pro potřeby Armády ČR
Obsluha a kontrola automatických meteorologických stanic včetně softwarové komunikace s jejich uživateli
Obsluha přístrojů a zařízení pro pravidelné sondáže atmosféry pomocí balonů a radiosond včetně zpracovávání dat
Obsluha přístrojů a zařízení pro sondáže atmosféry pomocí balonů a radiosond v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů
Organizační zabezpečování provozu, údržby a kontroly zařízení dobrovolnické meteorologické staniční sítě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací