Povolání
Podlahář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Platové rozmezí
15 372 Kč - 21 101 Kč

Charakteristika

Podlahář připravuje podklad, na který klade, lepí, stěrkuje, lije a svařuje podlahoviny, nášlapné vrstvy, včetně napojení a zakončení.

Pracovní činnosti

  • Organizace a příprava pracoviště.
  • Příprava a úprava podkladu (otryskáním, broušením, tmelením, stěrkováním, frézováním ap.).
  • Zhotovení podlahové izolační vrstvy.
  • Kladení, lepení, stěrkování, lití a svařování podlahovin dřevěných, povlakových, laminátových, průmyslových a sportovních, včetně napojení a zakončení.
  • Aplikace podlahovin v různých vzorech a kombinacích na plochách s různou členitostí (schodiště, rampy, pódia.).
  • Vyspravení, tmelení a přebrušování starých podlahovin včetně provedení nové povrchové úpravy.
  • Opravy všech druhů podlahovin.
  • Konečné úpravy podlahovin (lištování, soklování, pastování, lakování ap.).
  • Obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování podlah.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací