Povolání
Palubní průvodčí v letecké dopravě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Alternativní názvy: Air hostess, Letuška, Stevard, Steward,
Odborný směr:
Platové rozmezí
21 486 Kč - 43 605 Kč

Charakteristika

Palubní průvodčí v letecké dopravě zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla v náležitém rozsahu.

Pracovní činnosti

  • Dohled na bezpečné zajištění vybavení v kabině cestujících a v palubních bufetech.
  • Zajišťování bezpečnosti kabiny cestujících a bezpečnosti cestujících.
  • Zajišťování vzájemné komunikace mezi cestujícími a letovou posádkou.
  • Zajišťování optimálního pohodlí a služeb cestujícím dle standardů letecké společnosti.
  • Vykonávání veškeré činnosti a povinností vyplývajících z povinností palubního průvodčího.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru cestovní ruch. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost letového provozu
činnosti palubního leteckého personálu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v předpisech a pokynech pro zajišťování bezpečnosti cestujících, letadla a posádky a poskytování náležitého servisu během letu
Poskytování informací, rad a služeb tuzemským i zahraničním cestujícím, provádění názorné instruktáže způsobu používání bezpečnostního vybavení dopravního letadla
Poskytování základní zdravotnické pomoci cestujícím na palubě dopravního letadla
Organizování nastupování a vystupování cestujících z dopravního letadla, spolupráce na zajišťování bezpečnosti cestujících a posádky v průběhu letu
Podávání připravených jídel a nápojů na palubě dopravního letadla, organizace obsluhy a koordinace prací mezi palubním a leteckým personálem
Řešení problémů, které se vyskytnou na palubě dopravního letadla a týkají se bezpečnosti a potřeb cestujících nebo posádky
Kontrola vybavení letadla sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Klaustrofobie.
  • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
  • Závrať jakékoliv etiologie.

více informací