Povolání
Provozní těžař ropy a plynu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: dobývání ropy, zemního plynu
Alternativní názvy: Čerpař ropy
Platové rozmezí
23 732 Kč - 40 045 Kč

Charakteristika

Provozní těžař ropy a plynu zabezpečuje práce spojené s obsluhou a opravami těžebních a sběrných zařízení při těžbě ropy a plynu.

Pracovní činnosti

 • Příprava a uspořádání pracoviště, strojů a zařízení.
 • Řízení a obsluha agregátů na pročišťování produktovodů.
 • Vedení předepsaných provozních záznamů.
 • Obsluha vyhrazených tlakových a plynových zařízení.
 • Měření a regulace množství a tlaků těžených surovin.
 • Měnění režimu těžebních sond podle dispozic a operativního řízení těžby.
 • Dehydratace těženého plynu.
 • Obsluha ohřívacího zařízení.
 • Obsluha těžebních zařízení, provádění úprav technologického režimu těžby.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži chladem a hlukem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie těžby ropy a zemního plynu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha a řízení automatizovaných zařízení při těžbě ropy a plynu a mobilních propařovacích agregátů na pročišťování od parafínu
Posuzování hodnot parametrů procesu těžby ropy a plynu
Měření a regulace množství a tlaků těžby ropy a plynu a měnění režimu těžebních sond
Údržba těžebních a sběrných zařízení a úpravy technologického režimu těžby ropy a plynu (dehydratace)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací