Povolání
Plavčík

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Life saver, Lifeguard
Platové rozmezí
14 566 Kč - 22 831 Kč

Charakteristika

Plavčík na bazénech, koupalištích a aquaparcích zajišťuje bezpečnost návštěvníků těchto zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

Pracovní činnosti

  • Dozor nad provozem bazénů, koupališť a aquaparků.
  • Zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení.
  • Záchrana tonoucích a poskytování předlékařské první pomoci.
  • Kontrola hygienického stavu vody, teploty vody a ovzduší a čistoty bazénu.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem úrazu. Také je vystaven zátěži teplem, rizikem obecného ohrožení, hlukem a chemickými látkami. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru tělesná kultura, vyšší odborné vzdělání v oboru tělesná kultura, bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport a vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
vodní záchranářství
techniky a postupy kontroly čistoty vody
první pomoc
bezpečný provoz technických zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Záchrana tonoucího
Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby plavčíků
Zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení
Vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací