Povolání
Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Pomocný lesní dělník
Odborný směr:
Platové rozmezí
11 357 Kč - 21 478 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti vykonává pomocné a dílčí pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, při ostatních lesnických činnostech a při údržbě lesních cest a svážnic.

Pracovní činnosti

 • Sběr semen a plodů lesních dřevin a keřů ze země a z poražených stromů.
 • Pomocné práce při manipulaci se semeny a plody.
 • Ruční příprava půdy při zakládání a provozu školek, zejména rytí, překopávání, planýrování, úprava záhonů, okopávání, kypření a pletí záhonů, pomocné práce při vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin a jejich expedici.
 • Pomocné práce při montáži a demontáži zavlažovacích zařízení, ruční zalévání.
 • Ruční nakládka a vykládka materiálů, ruční přenášení materiálů, převoz materiálů na stavebních kolečcích.
 • Pomocné práce při zakládání sazenic a jejich roznáška.
 • Shazování a ruční snášení klestu.
 • Ruční ožínání sazenic.
 • Pomocné práce při výstavbě oplocenek a oplůtků.
 • Pomocné práce v ochraně lesa a ostatních pěstebních činnostech.
 • Pomocné práce při lesnické taxaci, vyznačování těžeb a při správě pokusných ploch.
 • Pomocné práce při údržbě lesních cest a svážnic (čištění svážek a propustů, pouštění vytékající a stojící vody, čištění příkopů, odklízení napadaných kamenů, ruční zimní posyp cest, prohazování sněhu).
 • Čištění a udržování loveckých chodníků.
 • Činnost honce při lovu a odchytu zvěře.
 • Čištění a asanace mysliveckých zařízení, ukládání krmiv a pomoc při přikrmování zvěře.
 • Ostatní pomocné práce při provozu myslivosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
semenářství a školkařství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Práce s ručním nářadím při výsadbě, pěstování a ochraně lesa

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací