Povolání
Umělecký knihař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Bookbinder
Odborný směr:

Charakteristika

Umělecký knihař samostatně a kompetentně vykonává všechny knihařské a dokončovací činnosti, zejména v oblasti rukodělných, uměleckých prací.

Pracovní činnosti

  • Příprava pracovních materiálů a tvorba návrhů.
  • Doplňkové operace, např. ražba, zlacení atd.
  • Zpracování knižních archů, výroba různých druhů knižních vazeb.
  • Výroba uměleckých vazeb a kusových knihařských produktů.
  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a jednoduché opravy.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru knihař, knihařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru polygrafická výroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru knihař, knihařské práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru knihař, knihařské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
polygrafické materiály
knihařské práce
knižní restaurátorství
techniky zdobení v polygrafii

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu knihařské práce, potřebných pomůcek a materiálů
Ruční zhotovování knižních desek
Ruční zhotovování uměleckých vazeb
Příprava kůže a jiných materiálů pro knižní vazby
Ruční zdobení knižních desek
Speciální knihařské práce
Řezání papíru, kartonu a lepenek na mechanických nůžkách a strojních řezačkách
Seřizování a opravy strojů v knihařské výrobě (řezacích, skládacích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích, aj.)
Obsluha strojů v knihařské výrobě (řezacích, skládacích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích, perforovacích aj.)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy vidění.
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
  • Závrať jakékoliv etiologie.

více informací