Povolání
Obkladač

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru

Charakteristika

Obkladač provádí interiérové i exteriérové obklady podlah, stěn a stropů z obkladaček, dlaždic, mozaik, z přírodního nebo umělého kamene a keramických, skleněných a kamenných desek.

Pracovní činnosti

  • Orientace ve stavebních výkresech a technické dokumentaci.
  • Zhotovení grafického návrhu s ohledem na charakter obkládané plochy a stavební připravenost obkládaného prostoru.
  • Poradenství při výběru obkladových materiálů a sanitárního vybavení.
  • Zaměření a výpočty ploch a spotřeby obkladačských a doplňkových materiálů.
  • Posouzení stavu povrchu a stanovení vhodného pracovního postupu.
  • Příprava malt, vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot pro obkládačské práce.
  • Zhotovení a úprava podkladu pod obklady nebo pod dlažbu pomocí opravných, vyrovnávacích a hydroizolačních vrstev.
  • Montáž a opravy keramických obkladů stěn a podlah v interiéru a exteriéru tenkovrstvou technologií včetně osazování doplňkových prvků.
  • Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic řezáním a broušením hran.
  • Spárování obkladů a dlažeb různými druhy spárovacích hmot.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve stavebnictví
technologie zednických prací
technologie obkladačských prací
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic
Provádění a opravy keramických obkladů stěn a podlah v interiéru a exteriéru tenkovrstvou technologií včetně osazování doplňkových prvků
Kontrola konstrukčního podkladu pod kamenické obklady a dlažby
Výpočty ploch a spotřeby obkladových a doplňkových materiálů
Příprava malt, vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot pro obkládačské práce
Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro provádění montáží a oprav obkladů, dlažeb a vyzdívek
Poradenství při výběru obkladových materiálů a zařizovacích předmětů do koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady
Vypracování dispozičního a barevného řešení a grafické vizualizace návrhu realizace nebo rekonstrukce koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady
Orientace v technologických postupech provádění obkladů stanovených normami, technickými listy nebo návody výrobců
Úprava podkladu pod obklad stěn a podlah
Lepení a spárování keramických obkladů a dlažeb

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací