Povolání
Řidič motorových vozíků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: silniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Řidič kontejnerového zakladače, Řidič paletovacích vozíků, Řidič vysokozdvižných vozíků
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 348 Kč - 37 283 Kč

Charakteristika

Řidič motorových vozíků je schopný bezpečně řídit vozidla včetně manipulace s přepravovanými náklady nebo mechanismy namontovanými na vozidle.

Pracovní činnosti

  • Řízení vozidla řádným a bezpečným způsobem, nakládka a vykládka přepravovaného nákladu, obsluha mechanismů namontovaných na vozidle, vede běžné záznamy o provozu vozidla.
  • Dodržování pracovního rozvrhu a nákladových příkazů.
  • Odpovědnost za vozidlo a kontrola jeho provozuschopnosti.
  • Údržba a běžné opravy vozidla včetně namontovaných mechanismů.
  • Vedení běžných záznamů o provozu vozidla.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ošetřování a údržba motorových vozidel

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací