Povolání
Strojník těžního stroje

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Engineer winder, Operator, Strojník báňských zařízení
Platové rozmezí
20 964 Kč - 31 911 Kč

Charakteristika

Strojník těžního stroje obsluhuje těžní stroje.

Pracovní činnosti

  • Obsluha pomocného těžního vratu.
  • Řízení a obsluha těžního stroje.
  • Běžná údržba těžního stroje.
  • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, hlukem a prachem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie práce strojníka těžního stroje
technologie obsluhy těžního vratu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení a obsluha velkých těžních strojů s dopravou osob, hmot, strojů a zařízení na důlní pracoviště
Řízení a obsluha pomocných vratů při hloubení, prohlubování a rekonstrukci svislých děl na důlním pracovišti
Řízení a obsluha malých těžních strojů a mobilních zařízení v těžních jámách s dopravou osob, hmot, strojů a zařízení na důlní pracoviště
Ošetřování, seřizování a údržba těžních strojů a vratů pro důlní práce

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací