Povolání
Sklenář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Glazier, Glassworker
Platové rozmezí
15 035 Kč - 24 870 Kč

Charakteristika

Stavební sklenář samostatně provádí montážní sklenářské práce na stavbě včetně přípravy a úpravy materiálu pro zasklívání a lepení protislunečních a bezpečnostních fólií na skla.

Pracovní činnosti

 • Manipulace se sklenářskými materiály, jejich měření a řezání, převážně na stavbě.
 • Instalace skleněných výrobků do dřevěných, kovových nebo plastových rámů a zaklínování a tmelení.
 • Manipulace s dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly a těsnícími prvky, jejich řezání a úprava.
 • Řezání a lepení bezpečnostních a protislunečních fólií na sklo.
 • Odstraňování a výměna tabulových skel a zrcadel.
 • Montáž prosklených stěn profilovaným sklem.
 • Řezání, zabrušování a instalace zrcadel.
 • Instalace bezpečnostního nebo drátem vyztuženého skla do střešních aj. konstrukcí.
 • Zasklívání výkladních skříní a vitrín včetně velkoplošných.
 • Montáž celoskleněných dveří a přepážek z tvrzeného aj. bezpečnostního skla a příslušného kování.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sklenář, sklenářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sklenář, sklenářské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zasklívání
druhy skla
okna, dveře, schodiště, obklady a ostatní stavebně truhlářské výrobky, jejich druhy a konstrukce

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Tmelení skleněných výplní
Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek při instalaci skleněných výrobků, prosklených stěn, zasklívání výkladců a vitrín
Orientace v normách a v dokumentaci pro provádění montážních sklenářských prací na stavbě
Měření skleněných, dřevěných a kovových materiálů při provádění sklenářských prací
Dvojité zasklívání oken a dveří do profilové gumy, osazování izolačních dvojskel do oken a dveří
Zasklívání střech, celoskleněných stěn a fasádních dílů tvrzeným nebo vrstveným bezpečnostním, případně neprůstřelným sklem
Zasklívání oken a dveří, osazování izolačních dvojskel do oken a dveří
Zasklívání speciálních druhů skel (s drátěnou vložkou, vrstvených a bezpečnostních) do stavebních konstrukcí
Řezání tabulového skla a skla s drátěnou vložkou, řezání a zabrušování zrcadel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací