Povolání
Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Alternativní názvy: Stock breeder, Ošetřovatel zvířat

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat zabezpečuje komplexní péči o hospodářská zvířata v konkrétních chovech a získává užitkové produkty z těchto zvířat.

Pracovní činnosti

  • Vyskladňování, přesuny a vážení zvířat.
  • Obsluha a údržba základních mechanizačních prostředků.
  • Příprava a dávkování krmiva, napájení a krmení všech kategorií zvířat, pasení zvířat.
  • Péče o hygienu zvířat, péče o nemocná zvířata podle zooveterinárních zásad a pokynů veterináře.
  • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání a výběhů zvířat, údržba výběhů a pastvin, prostor pro chov drůbeže.
  • Dojení a ošetřování nadojeného mléka, stříhání vlny a získávání dalších užitkových produktů.
  • Zabezpečování reprodukce, vedení porodů, vedení prvotní chovatelské evidence.
  • Sledovaní stavu a vývoje narozených mláďat a jejich specifické ošetřování.
  • Dodržování a provádění základních zooveterinárních opatření.
  • Sledování zdravotního stavu a tělesného vývinu zvířat a péče o ně.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: