Povolání
Pomocný pracovník v dopravě

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Balič, Dopravář důlní kolejové dopravy, Dělník v dopravě, Dělník zabezpečovacích sdělovacích zařízení, Dělník železničních překladišť, Obsluha výtahu, Manipulační dělník, Pomocný dělník, Převozník, Přístavní dělník - dokař, Traťový dělník, Závozník, Vazač břemene, Vážný, Železniční pomocník, Značkař silnic, Silniční dělník, Packer, General labourer
Odborný směr:
Platové rozmezí
16 354 Kč - 26 484 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v dopravě provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační a jednoduché kontrolní práce v dopravě a ve skladovém hospodářství.

Pracovní činnosti

  • Obsluha jednoduchých strojů a dopravních zařízení.
  • Čištění strojů, zařízení a pracovních ploch.
  • Manipulační práce ve skladech.
  • Ukládání výrobků, zboží a předmětů různého druhu.
  • Pomocné práce při stavbě a údržbě dopravních tratí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list a střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
bezpečnost práce

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací