Povolání
Traťový strojník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 384 Kč - 28 235 Kč

Charakteristika

Traťový strojník řídí, obsluhuje, opravuje a seřizuje stroje a zařízení těžké mechanizace pro stavbu, údržbu a rekonstrukci železničních tratí.

Pracovní činnosti

  • Seřizování, běžná oprava a údržba strojů a zařízení.
  • Odstraňování následků nehod a mimořádných událostí.
  • Řízení a obsluha drážních speciálních hnacích vozidel a speciálních tažených vozidel.
  • Zabezpečování přepravy těchto vozidel jako vlaku.
  • Vedení záznamů o provedených úkonech.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě, střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba, střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
technologie montáže, demontáže a oprav kolejí a železničního svršku
strojní mechanismy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení na stavbu, opravy a údržbu železnic
Obsluha strojů a zařízení na rekonstrukci, snímání, kladení a výměnu železničních kolejí
Obsluha strojů a zařízení na sanace železničního spodku
Obsluha železničních jeřábů
Řízení motorových kolejových vozíků
Obsluha odklizovacích, kropicích a dalších zařízení na čištění a údržbu železnice
Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních tratí
Opravy, montáže a demontáže železničních tratí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací