Povolání
Mechanik zařízení elektronických komunikací

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Spojař, Spojový mechanik, Mechanik telekomunikačních zařízení
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 107 Kč - 32 583 Kč

Charakteristika

Mechanik zařízení elektronických komunikací provádí instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přenosových zařízení.

Pracovní činnosti

  • Montáž komunikačních zařízení.
  • Zabezpečování technického provozu komunikačních zařízení včetně provádění údržby a oprav.
  • Provádění přepojovacích a propojovacích prací na zařízeních podle rozpisu.
  • Oživování přenosových zařízení.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži prací ve výškách.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik telekomunikační techniky. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektronických zařízení, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná elektronika a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin
elektronika obecně
elektronické prvky
elektronické a číslicové obvody

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro provádění instalace, údržby a oprav elektronických přenosových telekomunikačních zařízení
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a náhradních dílů pro provádění instalace, údržby a oprav elektronických přenosových telekomunikačních zařízení
Měření technických veličin a parametrů při provádění instalace, údržby a oprav elektronických přenosových telekomunikačních zařízení
Sestavování a montáž napáječů elektronických přenosových telekomunikačních zařízení
Sestavování, montáž, přepojovací a propojovací práce na rozvodech elektronických přenosových telekomunikačních zařízení
Sestavování a montáž koaxiálních napáječů, děličů a směrových vazeb vysílacích a přijímacích anténních systémů elektronických přenosových zařízení elektronických komunikací
Sestavování a montáž technologického zařízení vysílačů, převaděčů a přijímačů elektronických přenosových zařízení elektronických komunikací
Sestavování a montáž analogových a digitálních radioreléových zařízení a diagnostických systémů elektronických přenosových telekomunikačních zařízení
Sestavování, montáž a oživování analogových a digitálních telefonních ústředen elektronických přenosových komunikačních zařízení
Sestavování a montáž vysokokapacitních přenosových linkových traktů elektronických telekomunikačních zařízení
Obsluha a zajišťování technického provozu faximilních a telefaxových systémů elektronických telekomunikačních zařízení
Obsluha a zajišťování technického provozu napáječů s automatickou regulací a zařízení pro přenos dat elektronickými komunikačními zařízeními
Obsluha a zajišťování technického provozu radiotelefonní spojovací sítě elektronických telekomunikačních zařízení
Vyplňování a vedení dokumentace o provozu, údržbě a opravách telekomunikačních zařízeních

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací