Povolání
Výrobce v lidové umělecké výrobě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 352 Kč - 27 525 Kč

Charakteristika

Výrobce v lidové umělecké výrobě ručně vyrábí tradiční předměty lidové umělecké výroby s přesným zachováním původních technik a technologií a s použitím výhradně původních přírodních materiálů.

Pracovní činnosti

  • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
  • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.
  • Příprava a úprava surovin a materiálů.
  • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
  • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dřevěné materiály a polotovary
řezbářské techniky
lidová umělecká výroba
technologie zpracování přírodních materiálů rostlinného původu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro zhotovování různých předmětů lidové umělecké výroby
Ruční výroba všech druhů zvykoslovného pečiva včetně zdobení např. vizovického pečiva, perníků apod. dle původních lidových receptur
Ruční výroba všech typů kraslic včetně přípravy materiálu a barev
Ruční řezba betlémových a jiných dřevěných figurek lidové umělecké výroby, zhotovování betlémové krajiny
Ruční výroba drobných dlabaných dřevěných předmětů lidové umělecké výroby, např. dřeváků
Ruční výroba ozdob a figurek lidové umělecké výroby ze slámy a kukuřičného šustí
Ruční výroba velkých dlabaných dřevěných předmětů lidové umělecké výroby např. velkých mís, koryt a korýtek včetně případného zdobení a povrchových úprav
Příprava surovin, materiálů, nástrojů a pomůcek pro zhotovování tradičních předmětů lidové umělecké výroby
Zušlechťování textilních materiálů z přírodních vláken např. batikováním, modrotiskem apod. podle návrhů výtvarníků nebo výrobce
Podmalby na skle
Samostatné zpracování výtvarného záměru pro zhotovování nových vzorů předmětů lidové umělecké výroby při zachování původních technologií a materiálů
Výroba zvykoslovných předmětů podle vzorů včetně přípravných a dokončovacích prací
Výroba bižuterie z přírodních materiálů rostlinného původu včetně přípravných a dokončovacích prací
Výroba štípaných holubiček včetně přípravy a výběru vhodného materiálu
Zpracování drátu drátenickými postupy a výroba drátenických užitných předmětů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
  • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
  • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací